achtergrond

Nieuws

Actueel

oproep kandidaten provinciale raden van de orde van architecten

oproep kandidaten provinciale raden van de orde van architecten

23 jul 2020

VERKIEZINGEN kop op!
voor de Provinciale Raden van de orde van Architecten:

Zou je een goede kandidaat zijn?

De volgende gewone verkiezingen vinden plaats op 8 oktober.

Aanmeldingen van kandidaten worden aanvaard vanaf 8 augustus en 8 september.

De Nationale Raad en de verenigingswereld hebben minister Ducarme verzocht de nodige wetswijzigingen door te voeren zodat deze verkiezingen elektronisch kunnen worden gehouden, wat een eenvoudigere oplossing zou bieden (de traditionele formule impliceert het gebruik van twee afzonderlijke enveloppen, een bron van verwarring), milieuvriendelijker en veiliger (in het verleden hebben de tellingen soms aanleiding gegeven tot geschillen en geleid tot de organisatie van nieuwe tussentijdse verkiezingen).

In ieder geval zullen deze driejaarlijkse verkiezingen, zoals altijd, worden gehouden om de helft van de tien provinciale raden te vernieuwen. Van de zeven verkozenen (voor een periode van zes jaar) zullen de vier best geplaatste leden deel uitmaken van de raad, die bestaat uit zeven gewone leden, terwijl de andere drie deel zullen uitmaken van het team van zeven plaatsvervangende leden.

De nieuwe raad die uit de stembus komt, zal de verschillende functies onder zijn leden verdelen: Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, afgevaardigde bij de NROA (Nationale Raad) en in het bijzonder bij de Vlaamse Raad. Deze laatste zal dus zetelen in de Nationale Raad die 20 leden telt (de 10 provinciale afgevaardigden + 10 leden "benoemd door de Koning") en in de Vlaamse Raad die 25 leden telt (de 10 Nederlandstalige leden van de NROA + de 5 voorzitters van de provincieraden).

Wat zijn de voorwaarden om kandidaat te zijn?

Om zich voor de volgende gewone verkiezingen kandidaat te kunnen stellen, moet je:

 • minstens 30 jaar oud zijn op de datum van de verkiezingen;
 • minstens 5 jaar geregistreerd zijn op de tabel van de Orde, waarvan 1 jaar op de tabel van de Provinciale Raad waar je kandidaat bent;
 • geen disciplinaire maatregelen hebben opgelopen;
 • de leeftijd van 65 jaar niet te hebben bereikt op de datum van de verkiezingen;
 • de steun hebben van 10 architecten die op dezelfde tabel zijn ingeschreven en die aan dezelfde voorwaarden voldoen (maar zonder leeftijdsgrens).

Wat doen we bij de Orde?

Het hangt af van zijn/haar status:

 • Als je volwaardig lid bent
  je zit in de Provinciale Raad (afhangend in welke Raad je zetelt) die zich bezighoudt met het register (inschrijvingen,, attesten van voltooiing van de opleiding, ...), geschillen tussen architecten die aan de Raad worden voorgelegd, het antwoord dat moet worden gegeven op de adviesaanvragen van de rechtbanken, tuchtzaken (bv. niet-naleving van de beroepsethiek), de vaststelling van de erelonen die door de opdrachtgevers worden gevraagd, ... Al met al komt dit neer op een gemiddelde tijdsinvestering van 4 uur per week).
 • Als je bovendien lid bent van het Bureau
  (als voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, enz.), neemt je deel aan de vergaderingen van het Bureau, dat instaat voor de voorbereiding en instructie van de vragen die door de Raad worden behandeld. En als u afgevaardigde bent van het NROA (en voorzitter van de Provinciale Raad), neemt je deel aan hun vergaderingen (een halve dag per maand voor elk van hen). Dit komt neer op een totale tijdsinvestering van 3 tot 4 uur per week).
 • Als u een van de plaatsvervangende leden bent
  je vervangt het effectieve lid dat niet in staat is om deel te nemen, maar je zorgt vooral voor de controle en de opvolging van de opleidingen (wat neerkomt op een gemiddelde investering van 3 uur per week).
 • Merk op
  dat het ook mogelijk is dat een vertegenwoordiger deelneemt aan de werkzaamheden van een of andere thematische commissie (die vaak een interessante bron is van informatie en reflectie) of door loting wordt aangewezen om deel uit te maken van de Commissie van Beroep die om de twee maanden samenkomt.

Wat kunnen we verwachten als beloning?

Zoals we kunnen zien, gaat het niet, zoals sommigen zich soms voorstellen, om het veranderen, laat staan verbeteren van de wereld en het beroep. Het blijft een "logistieke" opdracht ten dienste van de maatschappij (dit is haar fundamentele rol), van het beroep en van de collega’s.  Soms kan dat administratief lijken. Maar, zoals iedereen die het heeft gedaan zal getuigen, kan je als lid van de Orde zijn standpunt over de beroepspraktijk van architecten (en over bepaalde juridische aspecten) verbreden en verrijken. Het is ook mogelijk om "een steen in de rivier te verleggen" (maar dit zijn kleine stappen die tijd kosten) door middel van overleg binnen de provincieraden, werkcommissies en vooral de Vlaamse Raad.

In ieder geval putten degenen die in de Orde hebben gediend over het algemeen een positieve balans uit deze ervaring.

Uiteraard moet worden benadrukt dat de Orde, in tegenstelling tot de investering in het verenigingsleven, dat volledig vrijwillig is (en helaas vaak onbekend en onderschat), presentiegelden en reiskosten aan haar vertegenwoordigers toekent.

Op dit moment bedragen deze vergoedingen:

 • Aanwezigheidskosten: 29,44 €/uur.
 • Reiskosten: 0,37 €/km

Maar net als bij investeringen in de beroepsverenigingen is het vooral een activiteit die bedoeld is om belangeloos ten dienste te staan van het beroep.

Het is duidelijk dat sommige kandidaten die solliciteren vaak al actief zijn in een beroepsvereniging. Dit is echter niet altijd het geval. Leden van BvA die zich kandidaatstellen mogen rekenen op de steun van de Beroepsvereniging voor Architectecten.

Waarom opkomen?

De Orde wordt vaak bekritiseerd door architecten.

Ten eerste omdat veel architecten de functie ervan (die in de eerste plaats een dienst aan de samenleving moet zijn en niet aan de architecten) verkeerd begrijpen en zich er daarom niet in herkennen.

Ten tweede omdat de Orde te vaak is afgedwaald in rollen die niet noodzakelijker haar taak waren en (vooral in de afgelopen decennia) veel energie heeft gestoken in ijdele hervormingsprojecten (van de Orde zelf, van de stage, etc.) zonder dat de architecten op het veld duidelijk geïnformeerd zijn (hoewel de taken van de Orde soms vaag omschreven zijn).

Dit verklaart waarom er sinds een aantal jaren te weinig kandidaten opkomen voor de verkiezingen en waarom er tenslotte ook oud-vertegenwoordigers moesten worden gevraagd (wat de verjonging hindert en dus de kloof met het korps vergroot).

Maar dit mag de kandidaten niet ontmoedigen

 • om echte democratische en representatieve verkiezing (met meer kandidaten dan de te vervullen zetels);
 • wil je de Orde en het beroep laten evolueren (zij het met kleine stapjes), dan moet je je nek durven uitsteken;
 • omdat het, zoals we hebben aangegeven, een uitstekende manier is om het beroep van binnenuit te ontdekken;
 • omdat het wenselijk is de samenstelling van de structuren van Orde beter af te stemmen op die van het beroep: er zouden dus meer jongeren en vrouwen moeten zijn die zich verkiesbaar stellen.

Ben je geïnteresseerd en heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met BvA, die je kan informeren, en in contact kan brengen met vertegenwoordigers van de Orde en uw kandidatuur kan ondersteunen.

Lid zijn van een beroepsvereniging is al een teken van betrokkenheid bij het vak!

Nieuwsbrieven

BVA nieuws juni 2020 - editie 02

BVA nieuws juni 2020 - editie 02 8 jun 2020

BVA nieuws april 2020 - editie 01

BVA nieuws april 2020 - editie 01 27 apr 2020

Meer nieuws

OPROEP 'ARCHITECT = TEAM'
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM' 8 jun 2020 Oproep
Borderel van eenheidsprijzen 2020 nu te koop
Borderel van eenheidsprijzen 2020 nu te koop 8 sep 2020 BVA ledenvoordeel
UIA - world architecture day 2020 Webinar: toward a better future
UIA - world architecture day 2020 Webinar: toward a better future 5 okt 2020
WTCB - CSTC workshop City and buildings transformation
WTCB - CSTC workshop City and buildings transformation 3 sep 2020
International Conference on Building Envelopes of the Future, 26-27 October 2020, Bern - Switzerland
International Conference on Building Envelopes of the Future, 26-27 October 2020, Bern - Switzerland 10 aug 2020
Celebrating the art and skill of architectural drawing
Celebrating the art and skill of architectural drawing 10 aug 2020
Ugent-postacademische opleiding 'energietechniek in gebouwen' - 15/09/2020-19/01/2021
Ugent-postacademische opleiding 'energietechniek in gebouwen' - 15/09/2020-19/01/2021 23 jul 2020
Inschrijvingen voor Archigoldcup Gent 2020 geopend
Inschrijvingen voor Archigoldcup Gent 2020 geopend 3 jul 2020
Erik Wieërs aangesteld als nieuw Vlaams Bouwmeester
Erik Wieërs aangesteld als nieuw Vlaams Bouwmeester 28 jun 2020
European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021: Open for submissions
European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021: Open for submissions 1 jul 2020
Coronacrisis - Architecten kunnen alle activiteiten volledig uitoefenen
Coronacrisis - Architecten kunnen alle activiteiten volledig uitoefenen 11 mei 2020
Coronavirus - uw rol als architect mbt een 'coronaveilige' werf
Coronavirus - uw rol als architect mbt een 'coronaveilige' werf 19 mrt 2020
Kristaan Borret blijft Brussels bouwmeester
Kristaan Borret blijft Brussels bouwmeester 7 mei 2020
Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint
Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint 24 apr 2020
Coronacrisis - Vlaamse regering verlengt geldigheidsduur omgevingsvergunningen met zes maanden
Coronacrisis - Vlaamse regering verlengt geldigheidsduur omgevingsvergunningen met zes maanden 22 apr 2020
Biennale Architettura 2020 uitgesteld
Biennale Architettura 2020 uitgesteld 14 apr 2020
2020 Prize - Genius Loci - Spirit of the place
2020 Prize - Genius Loci - Spirit of the place 10 apr 2020
UIA2020RIO IS POSTPONED TO 18-22 JULY 2021
UIA2020RIO IS POSTPONED TO 18-22 JULY 2021 23 mrt 2020
NAVERSLAG BVA NIEUWJAARSEVENT MET OPEN GESPREK OVER 'DE ERFENIS VAN LEO VAN BROECK'
NAVERSLAG BVA NIEUWJAARSEVENT MET OPEN GESPREK OVER 'DE ERFENIS VAN LEO VAN BROECK' 4 mrt 2020
Uitstel en verplaatsing BVA-activiteiten wegens het Coronavirus
Uitstel en verplaatsing BVA-activiteiten wegens het Coronavirus 12 mrt 2020
Enquête flexibiliteit van planningsinstrumenten
Enquête flexibiliteit van planningsinstrumenten 5 mrt 2020
BENOR fotowedstrijd - 1000 foto's voor een kwaliteitsvolle bouwplaats
BENOR fotowedstrijd - 1000 foto's voor een kwaliteitsvolle bouwplaats 4 mrt 2020 Wedstrijd
KULeuven-Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige
KULeuven-Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige 18 nov 2019 Opleiding
OPROEP VOOR BAUKULTUR
OPROEP VOOR BAUKULTUR 20 jun 2019
Union of international associations of architects
Union of international associations of architects 20 feb 2020 Update