achtergrond

Nieuws

Actueel

Enquête - Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door ontwerpers

Enquête - Beoordeling regelgeving toegankelijkheid door ontwerpers

enquête
14 mei 2018

In opdracht van Vlaams minister van Gelijke Kansen, Liesbeth Homans, en Vlaams minister van Omgeving, Joke Schauvliege, wordt er een evaluatie van de Vlaamse toegankelijkheidsregelgeving georganiseerd (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009). 
 
Geef uw mening over deze regelgeving én de initiatieven die ter ondersteuning ervan werden uitgewerkt. Bent u vertrouwd bent met deze regelgeving en zo ja, op welke manier past u deze toe?

Deze enquête vraagt slechts een beperkte tijdsinvestering (10 minuten). Uw reacties zijn en blijven volledig anoniem. Door mee te werken aan deze bevraging krijgt men zicht op de gebieden waar er voor deze toegankelijkheidsregelgeving bijsturing is gewenst. 
Uw input wordt zeer op prijs gesteld!    

Inter voert dit onderzoek uit in samenwerking met het Departement Omgeving en de Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur   

Hebt u vragen over deze bevraging, stuurt een e-mail naar kathleen.polders@inter.vlaanderen

Nieuwsbrieven

BVA lidmaatschap 2018

BVA lidmaatschap 2018 4 dec 2017

BVA nieuws editie 05 - oktober 2017

BVA nieuws editie 05 - oktober 2017 11 okt 2017

BVA nieuws editie 04 - augustus 2017

BVA nieuws editie 04 - augustus 2017 22 aug 2017

Oudere berichten