achtergrond

Nieuws

Actueel

oproep voor experimentele woonvormen verlengd tot 31/08/2017

22 jun 2017

Minister Homans, bevoegd voor wonen, lanceert een oproep tot deelname aan een proefomgeving voor experimentele woonvormen.
Op 15 juni 2017 tekende de minister een ministerieel besluit houdende de verlenging van de indieningstermijn van het standaardaanvraagformulier tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen. De termijn voor indiening van een aanvraag werd hierdoor verlengd tot 31 augustus 2017. 

 

Waarom deze proefomgeving?

Experimentele woonvormen ondervinden dikwijls moeilijkheden om te starten binnen het bestaande kader, doordat de regelgeving (nog) niet is aangepast aan nieuwe evoluties en trends. Kenmerkend aan de proefomgeving is dan ook het ‘regelluwe’ kader waarin de woonvormen zich kunnen ontwikkelen. Bestaande regelgeving wordt voor een beperkte periode deels aan de kant geschoven om innovatie vrij baan te geven. De bedoeling is om expertise op te bouwen en te kijken of het opportuun is om de projecten uit te breiden over heel Vlaanderen.

Wie kan deelnemen aan de proefomgeving?

Om geselecteerd te kunnen worden als experimenteel woonvorm moet uw project gericht zijn op de uitbouw van een model voor gemeenschappelijk wonen of een model voor erfpacht- en opstalconstructies waarbij de eigendom van de grond en de eigendom van de woning worden gescheiden. Bovendien moet uw project voldoen elk van de onderstaande voorwaarden:

1) Het project moet voldoende vernieuwend zijn.

2) Het project moet beantwoorden aan een maatschappelijk relevante behoefte, en moeilijk of niet realiseerbaar zijn binnen de toepasselijke regelgeving.

3) De methode en organisatie van het project moeten toepasbaar zijn in andere regio’s of samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Gewest.

4) Het project moet realiseerbaar zijn binnen een tijdspanne van maximaal zes jaar, eventueel verlengbaar met maximaal vier jaar.

Het aantal deelnemers aan de proefomgeving is niet beperkt. Alleen door een talrijke deelname zijn immers goed onderbouwde en aan de praktijk afgetoetste conclusies mogelijk.

Wat is de draagwijdte van de proefomgeving?

De proefomgeving geeft geen onbeperkte ruimte om vrij te experimenteren. De geselecteerde projecten blijven gebonden aan de bestaande regelgeving, maar mogen wel afwijken van een aantal bepalingen van de Vlaamse Wooncode. In uw aanvraag vermeldt u de bepalingen waarvan u wil afwijken en waarom. Eenmaal geselecteerd, krijgt u een lijst van de bepalingen waarvan effectief mag worden afgeweken. De afwijkingen kunnen betrekking hebben op de volgende bepalingen:

 

1) artikel 5, §1, eerste lid, 1°, 2° en 8, en derde lid,  en artikel 5, §2, van de Vlaamse Wooncode die de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten bepalen waaraan woningen moet voldoen.

2) artikel 34, §3 en artikel 42 van de Vlaamse Wooncode die handelen over de verkoop van sociale koopwoningen.

3) artikel 38 van de Vlaamse Wooncode, voor wat betreft de kwaliteitsnormen waaraan sociale woningen moeten voldoen.

4) artikel 40, §2, derde en vierde lid van de Vlaamse Wooncode dat de voorwaarden bepaalt waaronder sociale woonorganisaties kunnen intekenen op het maatschappelijk kapitaal van andere vennootschappen.

5) artikel 78 en artikel 79 van de Vlaamse Wooncode die de voorwaarden bepalen waaronder sociale leningen worden verstrekt.

6) artikel 81, §1, en artikel 82 tot en met artikel 83 van de Vlaamse Wooncode die handelen over tegemoetkomingen.

7) artikel 84 van de Vlaamse Wooncode dat de twintigjarige bewoningsplicht instelt en een vergoeding bepaalt bij niet-nakoming van deze verplichting.

8) titel VII van de Wooncode. Deze titel handelt over de verhuring van woningen in de sociale sector. Hiertoe behoren onder andere de huurdersverplichtingen en de toewijzingsregels.

De bepalingen waarvan kan worden afgeweken zijn limitatief. Er zal dus niet kunnen worden afgeweken van andere regelgeving.

Praktisch

Uiterste datum voor het indienen van het standaardaanvraagformulier: 15 juli 2017

Download:  standaardaanvraagformulier.docx

Meer info of vragen: proefomgeving.wonen@rwo.vlaanderen.be

Regelgeving: https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1028026&datum=&geannoteerd=false&print=false

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1005498&param=inhoud&ref=search&AVIDS=

Nieuwsbrieven

BVA nieuws editie 03 - mei 2017

BVA nieuws editie 03 - mei 2017 17 mei 2017

BVA nieuws editie 02 - maart 2017

BVA nieuws editie 02 - maart 2017 7 mrt 2017

BVA nieuws editie 01 - januari 2017

BVA nieuws editie 01 - januari 2017 17 jan 2017

BVA nieuws editie 07 - december 2016

BVA nieuws editie 07 - december 2016 15 dec 2016

BVA nieuws editie 06 - oktober 2016

BVA nieuws editie 06 - oktober 2016 11 okt 2016

BVA nieuws editie 05 - september 2016

BVA nieuws editie 05 - september 2016 27 sep 2016

Oudere berichten

1-Daagse architectuurreis: Bezoek de parels van Noord-Frankrijk
1-Daagse architectuurreis: Bezoek de parels van Noord-Frankrijk 18 apr 2017 Activiteiten Architectuurtrip
Lezing "Landscape of the future" door Daan Roosegaarde
Lezing "Landscape of the future" door Daan Roosegaarde 5 apr 2017 Activiteiten Lezing Beurs
Ten Huize van POLO Architects
Ten Huize van POLO Architects 5 apr 2017 Activiteiten Ten huize van
EPB-Congres: "Renovate the future"
EPB-Congres: "Renovate the future" 14 mrt 2017 Congres
Oproep tot kandidatuurstelling kwaliteitskamer Gent
Oproep tot kandidatuurstelling kwaliteitskamer Gent 21 feb 2017 Oproep
BVA-Activiteiten in maart
BVA-Activiteiten in maart 21 feb 2017 Activiteiten
Voorstelling jaarthema 'Mijn Huis Mijn Architect' op Batibouw
Voorstelling jaarthema 'Mijn Huis Mijn Architect' op Batibouw 13 feb 2017 Debat
Volop Bob (debat, gratis boek en netwerkreceptie)
Volop Bob (debat, gratis boek en netwerkreceptie) 31 jan 2017 Debat
Oproep tot inzenden van projecten voor het Architectuurboek Vlaanderen N°13
Oproep tot inzenden van projecten voor het Architectuurboek Vlaanderen N°13 30 jan 2017 Oproep
Edward Sorgeloose namens BVA over Smart Buildings
Edward Sorgeloose namens BVA over Smart Buildings 20 jan 2017 Standpunt
Find myself a city to live in. De Smet Vermeulen architecten.
Find myself a city to live in. De Smet Vermeulen architecten. 13 jan 2017 Tentoonstelling
26/01 - BVA Nieuwjaarsreceptie met lezingen door trendwatcher Hilde Francq (Francq Colors) en ingenieur Johan Vyncke (WTCB)
26/01 - BVA Nieuwjaarsreceptie met lezingen door trendwatcher Hilde Francq (Francq Colors) en ingenieur Johan Vyncke (WTCB) 11 jan 2017 BVA Nieuwjaarsreceptie
Seoul 2017 - Soul of City 03-10 september 2017 - UIA Congress 2017
Seoul 2017 - Soul of City 03-10 september 2017 - UIA Congress 2017 3 jan 2017
Huidig voorzitter Sylvie Bruyninckx blikt terug op 2016 en geeft de fakkel door
Huidig voorzitter Sylvie Bruyninckx blikt terug op 2016 en geeft de fakkel door 13 dec 2016
Verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector
Verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector 24 okt 2016 Nieuws
Bezoek AREAL ARCHITECTEN met BVA TEN HUIZE VAN 28/10/2016
Bezoek AREAL ARCHITECTEN met BVA TEN HUIZE VAN 28/10/2016 18 okt 2016 Ten huize van
BVA Archigoldcup Antwerpen editie 2017 - inschrijven kan nog tot 31 oktober 2016
BVA Archigoldcup Antwerpen editie 2017 - inschrijven kan nog tot 31 oktober 2016 11 okt 2016 Archigoldcup
Prof. Leo Van Broeck over Land use & Densiteit - BVA STANDPUNT
Prof. Leo Van Broeck over Land use & Densiteit - BVA STANDPUNT 13 sep 2016 Standpunt
Demain - le Film
Demain - le Film 13 sep 2016
Postgraduaat Bio-ecologisch bouwen en wonen
Postgraduaat Bio-ecologisch bouwen en wonen 5 sep 2016 Opleiding