achtergrond

Nieuws

Actueel

Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint

Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint

24 apr 2020

Het inwerken van een aanbouw in de gemene muur, schilderwerken uitvoeren aan de gemene muur, de gemene muur verhogen,… is dat toegelaten zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s)? Het Burgerlijk Wetboek verleent mede-eigenaars het recht om werkzaamheden uit te voeren aan de gemene muur maar mogen deze werkzaamheden ook uitgevoerd worden zonder toestemming van de overige mede-eigenaar(s)?

Is het toegelaten om werkzaamheden uit te voeren aan de gemene muur zonder toestemming van de andere mede-eigenaars?

In principe mag men als mede-eigenaar van een gemene muur conform artikel 662 van het Burgerlijk Wetboek geen holte maken in deze muur of daartegen een werk aanbrengen of doen steunen, zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s). Vooraleer men werkzaamheden aan een gemene muur uitvoert dient men hiervoor derhalve eerst toestemming te vragen aan deze andere mede-eigenaar(s). Dit kan men best schriftelijk overeenkomen.
De andere mede-eigenaar mag evenwel niet zonder goede reden weigeren om toestemming te verlenen voor de werkzaamheden die men wenst uit te voeren. Iedere mede-eigenaar heeft overeenkomstig artikel 657 van het Burgerlijk Wetboek immers het recht om tegen een gemene muur aan te bouwen en daarin balken of ribben te doen plaatsen door de gehele dikte van de muur. De andere mede-eigenaar mag zich hiertegen uitsluitend verzetten indien met de uitvoering van de vooropgestelde werkzaamheden mogelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn rechten als mede-eigenaar van de gemene muur.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkzaamheden schade zouden kunnen toebrengen aan diens (mede-)eigendom of wanneer de stabiliteit van de gemene muur in het gedrang zou kunnen komen ten gevolge van de vooropgestelde werkzaamheden.

Indien de andere mede-eigenaar weigert om toestemming te verlenen voor de werkzaamheden die men wenst uit te voeren, mag de mede-eigenaar die de werkzaamheden wenst uit te voeren deze werkzaamheden alsnog uitvoeren op voorwaarde dat men voorafgaandelijk een deskundige raadpleegt. Afhankelijk van het soort werk dat men wenst uit te voeren kan deze deskundige bijvoorbeeld een aannemer, architect, landmeter,… zijn. Deze deskundige dient te bepalen hoe de werkzaamheden best worden uitgevoerd, zonder dat daarbij schade wordt toegebracht aan het (mede-)eigendom van de andere mede-eigenaar die geen toestemming verleent voor de vooropgestelde werkzaamheden. Wanneer men werkzaamheden uitvoert zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s) en zonder of niet conform het voorafgaand advies van een deskundige en er ten gevolge van deze werkzaamheden schade wordt toegebracht aan het (mede-)eigendom van de niet instemmende mede-eigenaar, kan de ‘uitvoerende’ mede-eigenaar hiervoor mogelijk verantwoordelijk gehouden worden.


Indien de betrokken mede-eigenaar(s) wel instemt met de werkzaamheden die men wenst uit te voeren is men evenwel niet gehouden om een voorafgaand deskundig advies in te winnen.
Een goede raad in geval u voornemens bent om werkzaamheden uit te voeren aan een gemene muur: bezint vooraleer u met werkzaamheden aan een gemene muur begint!


Auteurs artikel: Laura Van Dooren & Reiner Tijs (Forum Advocaten)

Nieuwsbrieven

BVA nieuws juni 2020 - editie 02

BVA nieuws juni 2020 - editie 02 8 jun 2020

BVA nieuws april 2020 - editie 01

BVA nieuws april 2020 - editie 01 27 apr 2020

Meer nieuws

OPROEP 'ARCHITECT = TEAM'
OPROEP 'ARCHITECT = TEAM' 8 jun 2020 Oproep
Borderel van eenheidsprijzen 2020 nu te koop
Borderel van eenheidsprijzen 2020 nu te koop 8 sep 2020 BVA ledenvoordeel
UIA - world architecture day 2020 Webinar: toward a better future
UIA - world architecture day 2020 Webinar: toward a better future 5 okt 2020
WTCB - CSTC workshop City and buildings transformation
WTCB - CSTC workshop City and buildings transformation 3 sep 2020
International Conference on Building Envelopes of the Future, 26-27 October 2020, Bern - Switzerland
International Conference on Building Envelopes of the Future, 26-27 October 2020, Bern - Switzerland 10 aug 2020
Celebrating the art and skill of architectural drawing
Celebrating the art and skill of architectural drawing 10 aug 2020
oproep kandidaten provinciale raden van de orde van architecten
oproep kandidaten provinciale raden van de orde van architecten 23 jul 2020
Ugent-postacademische opleiding 'energietechniek in gebouwen' - 15/09/2020-19/01/2021
Ugent-postacademische opleiding 'energietechniek in gebouwen' - 15/09/2020-19/01/2021 23 jul 2020
Inschrijvingen voor Archigoldcup Gent 2020 geopend
Inschrijvingen voor Archigoldcup Gent 2020 geopend 3 jul 2020
Erik Wieërs aangesteld als nieuw Vlaams Bouwmeester
Erik Wieërs aangesteld als nieuw Vlaams Bouwmeester 28 jun 2020
European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021: Open for submissions
European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021: Open for submissions 1 jul 2020
Coronacrisis - Architecten kunnen alle activiteiten volledig uitoefenen
Coronacrisis - Architecten kunnen alle activiteiten volledig uitoefenen 11 mei 2020
Coronavirus - uw rol als architect mbt een 'coronaveilige' werf
Coronavirus - uw rol als architect mbt een 'coronaveilige' werf 19 mrt 2020
Kristaan Borret blijft Brussels bouwmeester
Kristaan Borret blijft Brussels bouwmeester 7 mei 2020
Coronacrisis - Vlaamse regering verlengt geldigheidsduur omgevingsvergunningen met zes maanden
Coronacrisis - Vlaamse regering verlengt geldigheidsduur omgevingsvergunningen met zes maanden 22 apr 2020
Biennale Architettura 2020 uitgesteld
Biennale Architettura 2020 uitgesteld 14 apr 2020
2020 Prize - Genius Loci - Spirit of the place
2020 Prize - Genius Loci - Spirit of the place 10 apr 2020
UIA2020RIO IS POSTPONED TO 18-22 JULY 2021
UIA2020RIO IS POSTPONED TO 18-22 JULY 2021 23 mrt 2020
NAVERSLAG BVA NIEUWJAARSEVENT MET OPEN GESPREK OVER 'DE ERFENIS VAN LEO VAN BROECK'
NAVERSLAG BVA NIEUWJAARSEVENT MET OPEN GESPREK OVER 'DE ERFENIS VAN LEO VAN BROECK' 4 mrt 2020
Uitstel en verplaatsing BVA-activiteiten wegens het Coronavirus
Uitstel en verplaatsing BVA-activiteiten wegens het Coronavirus 12 mrt 2020
Enquête flexibiliteit van planningsinstrumenten
Enquête flexibiliteit van planningsinstrumenten 5 mrt 2020
BENOR fotowedstrijd - 1000 foto's voor een kwaliteitsvolle bouwplaats
BENOR fotowedstrijd - 1000 foto's voor een kwaliteitsvolle bouwplaats 4 mrt 2020 Wedstrijd
KULeuven-Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige
KULeuven-Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige 18 nov 2019 Opleiding
OPROEP VOOR BAUKULTUR
OPROEP VOOR BAUKULTUR 20 jun 2019
Union of international associations of architects
Union of international associations of architects 20 feb 2020 Update