achtergrond

Agenda

BVA Voorjaarsreceptie - Het Davos Baukultur Quality System, acht criteria voor een hoogwaardige bouwcultuur 28 mrt.

BVA Voorjaarsreceptie - Het Davos Baukultur Quality System, acht criteria voor een hoogwaardige bouwcultuur

Event Polestar

Voorjaarsreceptie op 28/03 bij Polestar in Gent (Brabantdam 31). Inschrijven is gratis, maar verplicht via de link onderaan.

Inhoud: Het Davos Baukultur Quality System, acht criteria voor een hoogwaardige bouwcultuur.

Door de Verklaring van Davos door de Europese Ministers van Cultuur (in december 2018) en de publicatie van het ‘Davos Baukultur Quality System’ (in mei 2021) wil Europa een omslag naar een meer geïntegreerde benadering van de stedelijke omgeving  naar voor schuiven. Maar hoe gaan we als architect nu echt aan de slag met deze Baukultur-principes? Wat zijn de opportuniteiten, randvoorwaarden, maar ook mogelijke drempels? 

Door het debat rond een hoogwaardige bouwcultuur te stimuleren wil BVA als beroepsvereniging mee bouwen aan het besef dat architecten en andere ruimtelijke professionelen een onontgonnen rol kunnen spelen bij de realisatie van een verrijkende, duurzame en inclusieve gebouwde en niet gebouwde omgeving. Bovendien willen we bijdragen aan een verruiming van het collectieve bewustzijn, voorbij de lang centraal geplaatste mens, richting een meer holistische benadering van architectuur en ruimtelijke planning.

Programma:

17.00-17.30u Ontvangst
17.30-17.35u Welkomswoordje door het afscheidnemend BVA bestuur
17.35-18.35u Interventies door:

  • Bénédicte Selfslagh: Tot standkoming New European Bauhaus en Davos Baukultur Quality System
  • Nikolai Bloem: voorstelling ‘TruStone’- project
  • Eva Heuts: voorstelling ‘Green Deal Klimaatbestendige Omgevingen’
  • Sofie De Caigny: Reflectie op bovenstaande presentaties: Hoe wordt het concept Baukultur op vandaag al dan niet in de praktijk gebracht in Vlaanderen?

18.35-19.55u Vraag & antwoord-gesprek met de zaal
19.55-20.00u Voorstelling jaarprogramma en afsluitend woordje door het nieuwe BVA bestuur
20.00-22.00u Receptie

Lees meer
Met steun van
Bulex
Foamglas
Modular
Nelissen
Reynaers
Soprema

Foto's BVA Voorjaarsreceptie - Het Davos Baukultur Quality System, acht criteria voor een hoogwaardige bouwcultuur

Verslag

Verslag BVA Voorjaarsevent - 28.03.2024, Gent

Op 28.03.2024 gaf BVA, naar goede gewoonte, op haar Voorjaarsevent de aftrap van het nieuwe werkjaar. Het was deze keer een beetje een bijzonder event, want we namen ook afscheid van de voormalige BVA-voorzitter, Herman Jult, en verwelkomden tegelijk de kersverse nieuwe voorzitster, Nadja Van Houten.

Samen met haar team, wil Nadja volop inzetten op het (her)opnemen de rol van BVA als brede beroepsorganisatie voor architecten. Om terug volop voeling te krijgen met wat er leeft op het terrein, startte ze haar voorzitterschap dan ook met de organisatie van twee focusgroep-gesprekken met vertegenwoordigers uit het werkveld. Bovendien kiest ze er als nieuwe voorzitster ook resoluut voor om de toekomstgerichte oriëntatie, die reeds werd geïnitieerd door het vorige bestuur, verder door te trekken. Hiervan getuigt ook de focus van het Voorjaarsevent.

Het onderwerp van de avond was namelijk ‘Het Davos Baukultur Quality System, acht criteria voor een hoogwaardige bouwcultuur’, wat meteen ook het jaarthema voor 2024 is. Alvorens we samen het glas hieven op de bestuurswissel en het nieuwe werkjaar gaven we daarom eerst het woord aan een aantal gastprekers die dit systeem wat nader kwamen toelichten.

De spits werd afgebeten door Bénédicte Selfslagh. Als toenmalig eerstelijns-betrokkene, gaf zij ons allereerst meer inzicht in de totstandkoming van het Davos-verhaal. Ook lichtte ze de Europese visie op de acht criteria - nl. governance, functionality, environment, economy, diversity, context, sense of place, en beauty - wat meer toe aan de hand van enkele voorbeelden. Vervolgens stelden Nikolai Bloem (SER) en Eva Heuts (VIBE) aan de hand van hun uiteenzettingen over de projecten ‘TruStone’ en ‘Green Deal Klimaatbestendige Omgevingen’ twee mogelijke vertalingen van de Baukultur-principes naar de praktijk voor. In beide projecten staan inter- en trans disciplinaire samenwerking (op een globale en/of meer lokale schaal) centraal. Daarnaast blijken ook bewustmaking en vorming cruciaal. Uit het verhaal van deze sprekers kwam duidelijk naar voor hoe architecten hierbij telkens een belangrijke rol kunnen spelen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld door het inbouwen van duurzame benaderingen in aanbestedingsdocumenten een schakel vormen tussen publieke en private opdrachtgevers en materialen producenten die op een verantwoorde manier tewerk gaan, vanuit een ruimtelijk zowel als sociaal perspectief! Tot slot rondde Sofie De Caigny (VAi) het eerste gedeelte van de avond af met een reflectie over hoe het concept ‘bouwcultuur’ op vandaag (al dan niet) reeds in de praktijk wordt gebracht in Vlaanderen. Vervolgens gingen de sprekers in dialoog met de zaal rond hoe we als architect nu echt aan de slag met deze principes en wat de opportuniteiten, randvoorwaarden, maar ook de mogelijke drempels hierbij zijn.

Het was een leerrijke avond, waarbij we werden uitgenodigd om te reflecteren over hoe wij, als architect, doorheen onze alledaagse taken mee kunnen bouwen aan de omslag naar een meer duurzame en geïntegreerde benadering van de stedelijke omgeving. Doorheen de verschillende presentaties en het daaropvolgende gesprek kwam voornamelijk het belang van de samenhang van de Baukultur-principes naar voor. Hoewel elk criterium op zich belangrijk en waardevol is, kan een hoogwaardige bouwcultuur enkel tot stand komen via een integrale benadering van de ruimte, waarbij alle gebruikers (human en non-human) en ook het aspect tijd meegenomen worden.

Daarom zal BVA dit jaar de acht criteria van het Davos Baukultur Quality System als inhoudelijke drager meenemen in alle haar activiteiten. Door het debat rond een hoogwaardige bouwcultuur te stimuleren willen we als beroepsvereniging mee bouwen aan het besef dat architecten en andere ruimtelijke professionelen een belangrijke rol kunnen spelen bij de realisatie van verrijkende, duurzame en inclusieve gebouwde en niet gebouwde omgevingen en bijdragen aan een verruiming van het debat rond architectuur en ruimtelijke planning richting een meer holistische benadering voorbij de lang centraal geplaatste mens.

Smaakt dit naar meer? Neem dan zeker deel aan onze volgende activiteiten.

Vorige activiteiten