achtergrond

Agenda

Usquare FEDER 5 jun.

Usquare FEDER

Event Usquare Brussels

BVA wil opnieuw een brede beroepsorganisatie zijn voor architecten en gebruikt hiervoor het Davos Baukultur Quality System als inhoudelijke drager. Dit systeem, dat zowel Europees, federaal als gewestelijk is gedragen, schuift acht criteria voor een hoogwaardige bouwcultuur naar voor.

Governance - Functionality - Environment - Economy - Diversity - Context - Sense of place - Beauty

Het project Usquare FEDER vormt in die zin een interessante case waar deze thematieken prominent naar voor komen. BVA nodigt zijn leden dan ook graag uit om op 05.06.2024, vanaf 16u, Kroonlaan 227-229 1050 Elsene, in debat te gaan en zo samen onze rol als architect en beroepsvereniging uit te diepen.

Programma:

16u00  Ontvangst
16u20  Verwelkoming - Nadja Van Houten, voorzitter BVA
16u30  Reflecties
  - Frederik Serroen, Team Bouwmeester
  - Laurence Hendrickx, Chef de Project ULB
  - Bart Verstappen, TM evr-architecten I BC Architects & Studies I Callebaut Architecten
17u30  Debat met de zaal
18u00  Receptie & mogelijkheid tot bezoek begeleid door de architecten
19u30  Einde 

Meer info over het project Usquare FEDER

Een samenwerking tussen ULB, VUB, Brussels Gewest, de Federale Staat en de Gemeente Elsene voorziet de rehabilitatie van de Kazernesite te Elsene (4ha) om deze om te vormen in een nieuwe multifunctionele stadswijk usquare.brussels. De verschillende actoren gingen er mee akkoord om naar de volgende kernpunten te streven :

  • Het oprichten van een internationale universitaire wijk voor Brussel
  • De site als nieuw baken, een nieuw centraal gegeven voor het betreffende stadsdeel
  • Een innoverend en gemengd programma ontwikkelen
  • Een coherent project tot stand brengen waarbij de historische identiteit van de site en de toekomstige noden van de wijk in elkaar overvloeien Dit door middel van gezins- en studentenwoningen, oprichting van een innovatiehub en een “onderzoekspool” gericht op de duurzame transitie van de stad.

Samen dragen ULB, VUB en Brussels Gewest het specifieke project “Usquare FEDER”. De eerste realisatie op de site en een baanbrekend project van de universiteiten op het gebied van onderzoek, verspreiding en delen van kennis, internationale uitwisseling, ondernemerschap en innovatie, inclusief de opening van een hal voor duurzame voeding en residenties voor studenten en docenten. Het project wordt ondersteund door een europese EFRO-subsidie en werd bekroond met de brusselse prijs Be.Exemplary.

Usquare FEDER is van bij de start geconcipieerd als voorbeeldproject rond duurzame stadsontwikkeling en circulaire economie. Volgende uitdagingen vormen het kader van het ontwerp en de uitvoering van het project:

  • Uitdaging 1: circulaire economie betekent binnen bouwprojecten eerst en vooral valoriseren en maximaliseren van wat er reeds is. Principes van niet-bouwen, renovatie, verdichting in de stedelijke context, het mengen van programma’s geven circulaire economie een stedelijke verschijningsvorm.
  • Uitdaging 2: Circulaire economie betekent de implementering van andere socio-economische processen, bijvoorbeeld rond hergebruik van materialen, rond tijdelijk ruimtegebruik, rond low-tech innovatie en logistieke processen, ... Het veronderstelt de stimulatie van een lokale economie, met activering van lokale netwerken. Het levert laagdrempelige jobs, sociaal werk of workshops. Het creëert ontmoetingsplaatsen in Usquare FEDER tussen buren, burgers, studenten, onderzoekers en docenten.
  • Uitdaging 3: Het organiseren van lokale kringlopen van energie en grondstoffen, met winsten in CO2-uitstoot en grondstoffenuitputting op lange termijn.
  • Uitdaging 4: Het uit diepen van circulaire economie, en onderzoeken van een breed palet aan verschillende mogelijke circulaire acties. Deze dienen als vertrekpunt om de andere uitdagingen te voeden.

foto: allt.be

Lees meer

Foto's

Vorige activiteiten