achtergrond

Nieuws

Actueel

Uitnodiging seminarie ‘Nature skin: de natuur als veerkrachtige, regeneratieve huid’

Uitnodiging seminarie ‘Nature skin: de natuur als veerkrachtige, regeneratieve huid’

27 mei 2024

Koen Van Delsen (Murmuur Architecten): "Het is een illusie dat we buiten de natuur kunnen staan."

Wat zijn de beste strategieën om onze gebouwen en openbare ruimtes klaar te stomen voor de klimaatverandering? Die cruciale vraag staat op woensdag 29 mei centraal tijdens het seminarie ‘Nature skin: de natuur als veerkrachtige, regeneratieve huid’ van de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving dat plaatsvindt op ARCHITECT@WORK. Eén van de sprekers is Koen Van Delsen van Murmuur Architecten.

Op woensdag 29 mei om 13u30 vindt binnen het kader van de tweede editie van Architect@work het seminarie ‘Nature skin: de natuur als veerkrachtige, regeneratieve huid’ plaats. Tijdens dit seminarie van de Green Deal ‘Klimaatbestendige Omgeving’ duiken drie experts in de mogelijkheden van een klimaatbestendige inrichting van onze omgeving. Natuur integreren in bouw- en stadsontwikkelingsprojecten is essentieel voor deze aanpak.

De sprekers zullen aan de hand van specifieke cases en een paneldiscussie uiteenzetten wat zo’n klimaatbestendige benadering precies betekent. Spreker Koen Van Delsen van Murmuur Architecten legt alvast uit waarom het integreren van de natuur in onze (steden)bouwkundige projecten zo belangrijk is.

DE NATUUR ALS AIRCO

Koen: “Het is een illusie dat we buiten de natuur kunnen staan. Als levende wezens zijn we immers afhankelijk van allerhande ecosysteemdiensten. Zo wordt het (micro)klimaat in onze steden bepaald door de aanwezigheid van verharding of vegetatie. Planten, en bomen in het bijzonder, werken immers als een natuurlijke airco. Het verdampende water uit de bladeren onttrekt warmte aan de omgeving. In extreme situaties kan het verschil tussen een dichtgebouwde omgeving en een groene omgeving meer dan 10°C bedragen.”

STREVEN NAAR EEN WEDERZIJDSE POSITIEVE IMPACT

Koen: “We moeten enerzijds ruimte bieden aan een biodiverse leefomgeving omwille van die ecosysteemdiensten, maar ook omwille van de intrinsieke waarde van natuur voor de beleving en de gezondheid van mensen. Anderzijds dienen we ook rekening te houden met de milieu-impact van onze bebouwde omgeving op de ecosystemen in de ruimere context. Het uiteindelijke streefdoel is een positieve impact op natuurlijke ecosystemen.”

FYSIEK OF ONLINE DEELNEMEN AAN HET SEMINARIE

Je kan dit seminarie live volgen tijdens Architect@work in Tour & Taxis, maar ook online. Wens je deel te nemen? Schrijf je dan hier in.

DEELNEMEN AAN DE GREEN DEAL ‘KLIMAATBESTENDIGE OMGEVING'

Wil je je graag samen met andere duurzame voorlopers engageren voor een meer klimaatrobuuste ruimtelijke ontwikkeling? Sluit je dan aan bij de Green Deal ‘Klimaatbestendige Omgeving’ door je hier aan te melden.

Meer nieuws