achtergrond

Nieuws

Archief

Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving

Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving

Nieuws
11 nov. 2021

De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen introduceert met de 10 kernkwaliteiten een kader voor een kwaliteitsvolle inrichting en een optimaal beheer van de omgeving.

De 10 kernkwaliteiten bieden een gemeenschappelijke taal om met elkaar in dialoog te gaan over leefomgevingskwaliteit. Door samen met bewoners en gebruikers de kernkwaliteiten van een omgeving in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, maak je kansen, noden en verwachtingen concreet en inzichtelijk. Zo kan je ze beter vertalen in de uiteindelijke ontwikkeling.

De 10 kernkwaliteiten bieden een uitstekende kapstok om te werken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. Deze webpagina wil je helpen om ermee aan de slag te gaan.

Door de kernkwaliteiten gebieds- en situatiespecifiek in te vullen, ontstaat een palet aan interessante, gezonde en aantrekkelijke leefomgevingen in sterke steden en dorpen. Zo kan iedereen goed leven.

De 10 kernkwaliteiten maken dus zowel maatwerk als het samenwerken aan leefomgevingskwaliteit mogelijk. Ze dragen bij tot kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen die zich optimaal inpassen in hun omgeving. Zo werk je mee aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.

Wat houden de 10 kernkwaliteiten in?

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Meer nieuws