achtergrond

Nieuws

Archief

Akkoord klimaatadaptatieplan 2030

Akkoord klimaatadaptatieplan 2030

Update
10 okt. 2022

Het beleid in Vlaanderen zet in  op zowel mitigatie als adaptatie van klimaatverandering:

  • Mitigatie: tegengaan of beperken van klimaatverandering door de broeikasgasuitstoot te verminderen.
  • Adaptatie: aanpassing van natuurlijke en menselijke systemen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering.

Departement Omgeving staat in voor de coördinatie van het klimaatadaptatieplan.

Klimaatverandering laat zich de laatste decennia reeds duidelijk voelen, ook in Vlaanderen met een stijging van de zeespiegel, hogere (gemiddelde) temperatuur met hogere kans op hittegolven, langere periodes van droogte (in de zomer), meer (winterse) neerslag en verhoogde kans op hevig onweer. Het Vlaams Adaptatieplan heeft tot doel een beeld te krijgen van hoe kwetsbaar Vlaanderen is voor klimaatverandering, de weerbaarheid van Vlaanderen tegen de gevolgen van klimaatverandering te verhogen en ons zo goed mogelijk aan te passen aan de te verwachten effecten.

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt over een integraal Vlaams klimaatadaptatieplan 2030 met doorkijk naar een klimaatbestendig Vlaanderen tegen 2050.

Meer nieuws