achtergrond

Nieuws

Archief

Verplichte verzekeringen in de bouwsector

Verplichte verzekeringen in de bouwsector

Nieuws
29 sep. 2021

Ministerieel Besluit dd 19/08/2021 tot aanstelling van de ambtenaren bevoegd voor controle op de wetten Peeters I-Borsus en Peeters II-Ducarme in werking vanaf 9 september 2021.

De ambtenaren (naast de bestaande bevoegdheden van de lokale en federale politieambtenaren) van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zijn eveneens bevoegd verklaard tot het opsporen en vaststellen van de inbreuken in het kader van beide wetten betreffende de verplichte verzekeringen in de bouwsector.

Wat betekent dit voor u ?

In het kader van de controle op de naleving van de verplichte dekking voorzien in de wet van 31 mei 2017 Peeters I-Borsus (10 jarige woningbouw) en in de wet van 9 mei 2019 Peters II-Ducarme (burgerlijke aansprakelijkheid bouwsector) werden de ambtenaren aangewezen die vanaf 9 september kunnen overgaan tot controle op de werf, waarschuwingen sturen en PV’s opstellen.
Alle bouwactoren die onderworpen zijn aan deze wetgeving dienen op het eerste verzoek deze verzekeringsattesten te kunnen voorleggen.
De inbreuken kunnen met een geldboete worden bestraft (26 tot 10.000 EUR).
Echter in het kader van de 10 jarige woningbouw wordt een bijkomende verplichting gelegd bij de architecten. De wet voorziet nl. in een controleplicht van de architect op de verzekeringsattesten (art. 12 ). De architect moet erop toezien dat het verzekeringsattest door de aannemer en andere dienstverleners in de bouwsector (studiebureau stabiliteit) wordt overhandigd aan de bouwheer en uzelf voor aanvang van de werkzaamheden. Zo nodig dient u het op te eisen om het te kunnen voorleggen aan de ambtenaren.
De beteugeling bestaat ook uit een, zij het lagere geldboete van 26 tot 5.000 EUR, en de ambtenaren kunnen aanmanen tot stillegging van de werken.
Wees dus voorbereid, bij vragen kunt u steeds bij ons terecht.

Wat te doen als u geen attest krijgt van een aannemer gesloten ruwbouwwerken of andere dienstverlener ?

U dient zich in te dekken en aan te tonen dat u uw verplichtingen bent nagekomen. Wij stellen het volgende voor :
1. de bouwheer schriftelijk verwittigen van het risico en meedelen dat bij afwezigheid van afgifte van de attesten de werken niet mogen worden gestart. Ook kan u meedelen dat u als architect verplicht bent om de controlerende overheid op de hoogte te stellen van mogelijke inbreuken.
2. uiteraard beschikt u dan al over enkele mails aan de betrokken aannemer(s) of dienstverlener waarin u hen wijst op hun verzekeringsplicht en afgifte van het attest vraagt.
3. aangezien er voor architecten nog geen concrete toegang werd gegeven tot het register, dient u zich te vergewissen van het bestaan van de attesten mits opeising.
4. indien dan blijkt dat voor bepaalde aannemers of dienstverleners geen attesten bestaan, dient u best de bouwheer te informeren over het ontbreken van het attest en de implicaties ervan. Zo nodig dient de start van de werkzaamheden van de betrokken aannemer(s) of dienstverlener te worden uitgesteld.
5. U kan tot slot ook de Burgemeester, hoofd van de politie, inlichten dat er op deze werf bouwactoren werkzaam zijn die niet verzekerd zijn cfr de Wet 10-jarige woningbouw.

Bron: AR-CO

Meer nieuws