achtergrond

Agenda

OPROEP Algemene Vergadering - dinsdag 21 mei 2024 21 mei

OPROEP Algemene Vergadering - dinsdag 21 mei 2024

BVA Algemene vergadering Gent en via MS Teams

Beste BVA lid,

Hiermede wordt u als werkelijk lid opgeroepen op de algemene vergaderingen van de BVA wettelijk erkende beroepsvereniging (“BVA web”) en de onmiddellijk daarop volgende algemene vergadering van de BVA vzw, met het oog de fusie van de “BVA web” met de BVA vzw, conform het nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen (B.S. 4 april 2019).

A. Het bestuursorgaan van de “BVA web” heeft beslist alle werkelijke leden op te roepen voor een ALGEMENE VERGADERING op dinsdag 21 mei om 19.30u, de kantoren van EVR, Oktrooiplein 1 – 9000 Gent én via MS Teams

De agenda voor de Algemene Vergadering van de "BVA web" van 2024 zal omvatten:

1. woord van de voorzitter, toelichting noodzaak en doel der vergadering

2. bespreking en stemming over verrichtingsvoorstel van het bestuursorgaan van de “BVA web” tot fusie van “BVA web” met BVA vzw conform nieuw “Wetboek van vennootschappen en verenigingen B.S. 4 april 2019", met overdracht activa/passiva van de “BVA web” naar de BVA vzw nà voltrekken fusie

3. goedkeuring der rekeningen, kwijting bestuurders

Indien u wenst deel te nemen, kan dit door een e-mail te zenden aan de secretaris van de BVA, op het adres info@bvarchitecten.be.

U kan als lid ook een (handgeschreven en ondertekende) volmacht geven aan een ander werkelijk lid. Deze volmacht moet 24 h vóór het begin van de vergadering via e-mail aan de secretaris op het adres info@bvarchitecten.be worden gezonden, die dat bij het begin van de vergadering zal bevestigen.

Indien voor de goedkeuring van agendapunt 2. het vereiste quorum van 2/3 van het aantal werkelijke leden niet aanwezig is tot een stemming te kunnen overgaan, zal in een tweede algemene vergadering worden voorzien, waarbij, wat ook het aantal aanwezigen dan zal zijn, toch rechtsgeldig over een statutenwijziging kan gestemd worden.

B. Het bestuursorgaan van de BVA vzw heeft beslist alle werkelijke leden op te roepen voor een ALGEMENE VERGADERING op dinsdag 21 mei om 20.00u, de kantoren van EVR, Oktrooiplein 1 – 9000 Gent én via MS Teams

De agenda voor de Algemene Vergadering van de BVA vzw van 2024 zal omvatten:

1. woord van de voorzitter, toelichting werkzaamheden 2023-2024 en toekomst 2024 e.v.

2. goedkeuring van de rekeningen 2023 en eventuele kwijting aan de bestuurders

3. goedkeuring budget 2024

4. bespreking en stemming over het verrichtingsvoorstel van het bestuursorgaan van de BVA vzw tot fusie van de BVA web met BVA vzw conform nieuw “Wetboek van vennootschappen en verenigingen B.S. 4 april 2019", met aanvaarding overdracht activa/passiva van de "BVA web" naar de BVA vzw nà voltrekken fusie

5. ontslagen en benoemingen bestuurders

6. goedkeuring nieuwe statuten BVA vzw: herziening volgens nieuw "Wetboek van vennootschappen en verenigingen B.S. 4 april 2019".

Indien u wenst deel te nemen, kan dit door een e-mail te zenden aan de secretaris van de BVA, op het adres info@bvarchitecten.be.

U kan als lid ook een (handgeschreven en ondertekende) volmacht geven aan een ander werkelijk lid. Deze volmacht moet 24 h vóór het begin van de vergadering via e-mail aan de secretaris op het adres info@bvarchitecten.be worden gezonden, die dat bij het begin van de vergadering zal bevestigen. (Noot: voor de "BVA vzw" mag één lid maximaal 19 andere werkelijke leden vertegenwoordigen via volmacht.)

Indien voor de goedkeuring van agendapunt 4. het vereiste quorum van 2/3 van het aantal werkelijke leden niet aanwezig is om tot een stemming te kunnen overgaan, zal in een tweede algemene vergadering worden voorzien, waarbij, wat ook het aantal aanwezigen dan zal zijn, toch rechtsgeldig over een statutenwijziging kan gestemd worden.

Noot: deze vergadering is enkel toegankelijk voor onze WERKELIJKE leden (dus aangesloten architecten met betaald lidmaatschap, deze worden heden ook via e-mail (zoals in de database bekend) uitgenodigd).

Foto's

Vorige activiteiten